Terapia bazalna Pełczyce

Terapia bazalna Pełczyce

1 marca, 2019 0 przez Mikołaj Online

Edukacja osób z ważną niepełnosprawnością sprzężoną do ostatnia była sprawą marginalizowaną. W poprzednich latach można zaobserwować korzystne zmiany w tym terenie. Powstaje jeszcze nic nowych Ośrodków Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i szkół, które cierpią na potrzeby rozwojowe tej części dzieci i młodzieży dzięki właściwie dobranej ofercie terapeutycznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej i opiekuńczej także dobrej infrastrukturze.

Terapia bazalna Recz

 

Część uczniów z okazji zdrowotnych nie może realizować obowiązku szkolnego na obszarze placówki oświatowej. Wówczas podopieczny zawarty jest nauczaniem indywidualnym prowadzonym w zakładu rodzinnym. Wśród uczniów realizujących obowiązek szkolny poza nauką są dzieci wymagające stosowania metod medycznych, tj. dializowane, korzystające stale bądź czasowo z respiratora lub/i żywienia medycznego z wykorzystaniem sondy, oddychające za pomocą rurki tracheostomijnej i wymagające regularnego oczyszczania dróg oddechowych, a też inni hospitalizowani pacjenci.

 


Adresaci stymulacji bazalnej

Samą z form terapii osób z ważną niepełnosprawnością intelektualną, których rozwój motoryczny nie przekroczył piątego miesiąca wieku rozwojowego a poznawczy – dwunastego, jest stymulacja bazalna – koncept pedagogiczny opracowany przez prof. Andreasa Fröhlicha. Metoda stymulacji bazalnej kierowana jest także w rzeczy z dziećmi i młodzieżą dotkniętą wadą będącą wynikiem czynników prenatalnych i okołoporodowych, jak również z głowami dorosłymi, które wskutek wypadku uległy poważnym uszkodzeniom neurologicznym, a również w terapii chorób neurodegeneracyjnych również do towarzyszenia rolom w stopniu terminalnym.
Jak wykorzystać stymulację bazalną w szkoleniu indywidualnym?

zobacz również czy anemia sierpowata jest uleczalna

Postać z ważną niepełnosprawnością sprzężoną styka się przez ciało, całym sobą. Brak bycia własnego ciała, do jakiego wykonywa już sześciogodzinne całkowite unieruchomienie wprowadza człowieka w stan na pograniczu relaksu i chronienia, w którym samoświadomość i świadomość tego, co go zawiera, stopniowo zanika. Obowiązywanie w takim mieszkanie że stać się codziennością osób z trudnymi uszkodzeniami neurologicznymi, oraz w końcu iść do stagnacji i apatii. Terapia bazalna uczestniczy w doborze dobrej pracy do czynności i odpoczynku, umożliwia zorganizowanie aktywności swej dziecka przez poszukiwanie możliwych metod i pokazanie właściwych materiałów, wspiera podopiecznego w kierunku realizacji podstawowych funkcji pielęgnacyjnych, modeluje sposób radości i działa na rozwój komunikacyjny i poznawczy dziecka.
Terapia bazalna a regulacja oddechu

Tym, co w terapii bazalnej przynosi uczniowi najwięcej korzyści, jest stymulacja somatyczna – zrytualizowana stymulacja dotykowa ciała i/lub twarzy, która przez pewny, przewidywalny schemat zapewnia podopiecznym poczucie bezpieczeństwa, prowadząc do obniżenia napięcia mięśniowego, relaksacji i regulacji oddechu. Toż nadzwyczaj istotna strefa, zważywszy na często występującą u dzieci skoliozę wysyłającą do trudności oddechowych.

Źródło artykułu: Stymulacja bazalna Andreasa Fröhlicha

 

Terapia bazalna Recz

0 0 votes
Daj ocenę