Paczkomaty Inpost Kalisz Pomorski

Paczkomaty Inpost Kalisz Pomorski

2 marca, 2019 0 przez Mikołaj Online

Paczkomaty bez zaświadczeń, mogą zniknąć z ulic. Wojewódzkie sądy administracyjne uważają, że paczkomaty to krótkie obiekty budowlane. Na ich danie trzeba więc uzyskać pozwolenie. Gdy Naczelny Sąd Administracyjny uzna im rację, zwiększą się koszty stawiania takich obiektów, a także bankomatów czy mlekomatów. Obecnie będące paczkomaty postawione zostały bez zaświadczeń budowlanych.

Paczkomaty Inpost Gryfino

Za sprawą kliku dociekliwych obywateli, firmy stawiające cele jak paczkomat czy mlekomat mogą zawierać kłopoty. W szczególności dotkną one firmy Integer.pl, która jest właścicielem firmy InPost. Według wojewódzkich sądów administracyjnych blisko 4 tys. paczkomatów to przedmioty budowlane. Aby je umieścić, trzeba pamiętać prawo. Ostatnio stwierdził tak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. – Liczymy, że wyrok ten się nie uprawomocni – mówi Wojciech Kądziołka, dyrektor Biura Komunikacji Grupy Kapitałowej Integer.pl. – Gdy jednak wprowadzony w nim wniosek został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny i nowe wojewódzkie sądy administracyjne, toż z pewnością odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Zdaniem Integer.pl paczkomat to zaledwie urządzenie techniczne – elektroniczna szafą depozytowa, oddaną do pozostawiania oraz do odbioru przesyłek. Część prawników nie zgadza się jednak z tym pomysłem. Inni mówią, że wskazane są zmiany, bo prawda nie podąża za zmianami technologicznymi.
Dociekliwi obywatele kulą u nogi innowacyjnych techniki

smart allegro

smart allegro

W lutym 2018 r. dociekliwy mieszkaniec województwa łódzkiego wysłał do inspektora nadzoru budowlanego prośbę o sprawdzenie legalności budowy paczkomatu. Ten zdecydował, że paczkomat odnaleziono w otoczeniu chodnika, na obszarze należącym do inwestora bez uzyskania żadnych pozwoleń. Powiatowy inspektor wstrzymał prowadzenie działalności budowlanych. Zażądał przedstawienia zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania dużego i reportaży z art. 33 ust. 2 pkt 1, 2, 4 Prawa budowlanego (pb). Chodziło m.in. o kilka egzemplarzy projektu budowlanego wraz z listami wymaganymi przepisami.

DPD Kołobrzeg

Inwestor odwołał się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Przekonywał, iż nie ma legalnej definicji paczkomatu. Wada istnieje jeszcze przepisów techniczno-budowlanych normujących wymogi, które powinny wykonywać tego typu urządzenia. W jego ocenie ustawienie go na płytach chodnikowych zatem nie są pracy budowlane. Nie osiągał to obowiązku uzyskania opinii o potwierdzeniu na platformę ani dokonania zgłoszenia. I Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego przyznał rację inwestorowi.

zobacz również  dpd Koszalin

Obywatel, który sygnalizował problem nie był zadowolony takim obiegiem sprawy. Jego oddaniem postawienie paczkomatu, wymaga pozwolenia. I tak sytuacja dotarła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. Tenże w sądu z 17 stycznia 2019 r. rację przyznał obywatelowi (sygn. II SA/Łd 761/18).

Zasada nie podąża za rzeczywistością

WSA wskazał, że zrobienie celu w oznaczonym miejscu, w rozumieniu art. 3 pkt 6 pb, może dotyczyć usytuowania konstrukcji, która została stworzona poza miejscem budowy, co może dotyczyć takich obiektów budowlanych jak np. zbiorniki, urządzenia techniczne, kontenery, reklamy bądź też paczkomaty oraz mlekomaty. Dlatego oraz w odniesieniu do paczkomatów, przez ich postawienie należy wiedzieć ich oddanie oraz ustawienie na terenie z możliwym wykonaniem pewnych przystosowawczych robót budowlanych, takich jak np. podłączenie do prądu lub utwardzenie podłoża. Łódzki WSA wskazał te że paczkomatami przejmował się już WSA w Warszawie. W sądu z 26 października 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 2892/17) podkreślił, iż więc co niegdyś określone zostało przez ustawodawcę wprost, chyba nie podążać za zamieniającą się rzeczywistością, technologiami, a także potrzebami inwestycyjnymi. Jednak nie świadczy to, że nowe linie pracy budowlanej są wyjęte spod zapisów prawa. Ustawodawca nie bez względu bowiem definiuje pewne wzięcia w szkoła na tyle publiczny i uniwersalny, aby pomimo zmieniającej się rzeczywistości, nadal mogły one odnaleźć dobre zastosowanie do nowych rodzajów prac budowlanej.

zobacz również DPD Białogard

Nieco czyli na sytuację patrzy Przemysław Dziąg, radca prawny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego oddaniem rozwój i postęp cywilizacyjny pokazuje, iż nie odda się zamknąć wszystkiego w jakimś katalogu. – Za chwilę pokaże się, że zamierzamy coś innego, jakiś obiekt spoza katalogu. Winnym stanowić wtedy wskazane przesłanki, na wszelkim poziomie ogólności, a z innej części na tyle jasne, aby nie było tematów z klasyfikacją takich obiektów, jak kiosk, paczkomat, czy bankomat. Warto się tutaj zastanowić nad jakimś kryterium objętości, czy wielkości takiego obiektu – podkreśla Dziąg.

Bankomat i paczkomat jak obiekt tymczasowy

Ponadto warszawski sąd paczkomaty zakwalifikował jako obiekt tymczasowy, zgodnie z art. 3 pkt 5 upb. Daje on cele na określone do czasowego używania w okresie gorszym z ich mocy technicznej, przewidziane do przejścia w przyszłe pomieszczenie albo do rozbiórki oraz niepołączone trwale z gruntem, takie jak np. strzelnica, kioski uliczne, punkty sprzedaży ulicznej i wystawowe. Zdaniem sądu paczkomat zawiera się w niniejszej nowej części. Też z głównej powinny zniknąć po 180 dniach. Te drugie, jeśli mają funkcjonować dłużej, wymagają uzyskania dania na budowę.

Zdaniem Jacka Kosińskiego, adwokata, partnera panującego w kancelarii JK, orzeczenia, co do osoby są zgodne z założeniem i orzecznictwem sądów administracyjnych. – Takie cele jak paczkomaty jednoznacznie stanowią tzw. tymczasowe obiekty budowlane. Dlatego konsekwentnie obejmuje je wymóg uzyskania dania na platformę, i odpowiednio. Obiekty te niewątpliwie stanowią element zagospodarowania terenu. Winny zatem podlegać kontroli w niniejszym obszarze. Fakt, że zostały wyprodukowane w własnym miejscu a tylko przywiezione do ostatniej lokalizacji nie zmienia tutaj niczego. Definicja obiektu budowlanego nie ma bowiem sposobu jego wytworzenia. Np. w orzecznictwie wzięło się, że nawet ustawienie przyczepy kempingowej na domowej działce podlega pod prawo budowlane – tłumaczy Jacek Kosiński. Coś własne zdanie ma Przemysław Dziąg. – Obiekty tymczasowe, o jakich prowadzi przepis ze powodu na proste gabaryty odchodzą od wymiarów paczkomatów. Świadomie wskazano, jedynie też poważniejsze. Żeby właściwie nie było, zatem w treści każdy obiekt, niejako usługowy, nietrwale powiązany z gruntem, np. bankomat spełniałby definicję obiektu tymczasowego – podkreśla Przemysław Dziąg.

Zobacz Szybka pożyczka web

InPost: paczkomat to urządzenie techniczne

Spółka InPost Paczkomaty uważa, że paczkomat jest daniem technicznym, które nie jest sporządzane w oznaczonym miejscu, lecz realizowane w fabryce. Stanowi on sprowadzany na miejsce jak gotowa funkcjonalna całość, która do podejmowania wymaga wyłącznie podłączenia do zasilania. Dlatego wniosła ona skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na warszawski wyrok. – Paczkomat nie dzieli się to z tamtych tego typu urządzeń, np. automatów sprzedażowych czy informacyjnych – podkreśla Wojciech Kądziołka. – Gdyby wziąć pod opiekę zdecydowanie jego parametry fizyczne z pominięciem funkcjonalności elektroniki, to mocna aby go porównać po prostu ze ogromnym gabarytowo meblem. To obrazowe porównanie doskonale zdaje bezzasadność prób kwalifikowania umieszczenia paczkomatu w poszczególnym pomieszczeniu jak procesu budowlanego. Gdy pomimo ten pomysł nie został zawarty przez Naczelny Sąd Administracyjny i nowe wojewódzkie sądy administracyjne, to odbiłoby się to ujemnie na wzroście sieci paczkomatów – dodaje. Oznaczałoby to bowiem konieczność wszczynania procedur prawa budowlanego w stosunku do każdego urządzenia, co pociągałoby za sobą wzrost kosztów i wydłużenie procesu lokalizacji paczkomatu w poszczególnym miejscu.

 

Źródło informacji prawo.pl

 

Paczkomaty Inpost Gryfino

0 0 votes
Daj ocenę