Czy można cofnąć przelew bankowy?

Czy można cofnąć przelew bankowy?

2 maja, 2020 0 przez Mikołaj Online

Czy można cofnąć przelew bankowy? Dzięki bankowym usługom internetowym możemy wysyłać przelewy z domu. Samodzielne zlecanie operacji musi jednak dużej dokładności. Czasem nawet przy skrupulatnym przepisywaniu podamy złe dane, kwotę lub numer konta. Co zrobić, gdy zorientujemy się, że zatwierdziliśmy błędne zlecenie? Czy można cofnąć przelew? Jak odzyskać pieniądze dane na błędne konto?

 

Błędny przelew – jakie są konsekwencje?

Często wykonujemy wiele przelewów naraz również w pośpiechu, by pieniądze szybko trafiłyście do oczekujących. Wówczas łatwo o pomyłkę. Potrafią to być niepoprawne dane adresata, za wielka kwota przelewu lub źle przepisany numer konta. Wszystka z pomyłek wymaga innego postępowania oraz może powodować za sobą inne konsekwencje:

Błędne dane użytkownika

Wpisanie niepoprawnego imienia, literówka w nazwisku, czy błędny adres odbiorcy przelewu to niemal szkodliwe pomyłki, jakie możemy stworzyć. Banki weryfikują zlecenia tylko po numerze konta, więc przelew i naprawdę zostanie przesłany do ważnej osoby (oczywiście, skoro nie było pomyłki w numerze konta).

Jedynym elementem są nowo powstałe rachunki. Kiedy planuje się nowe konto i planuje zasilić je artykułem z obecnego, należy dokładnie wpisać dane. Jeśli coś nie będzie się zgadzać, bank może skończyć przelew.

Za niebotyczna kwota przelewu

Czasem dodatkowe zero lub źle postawiony przecinek sprawia, że wysyłamy komuś sumę dziesięciokrotnie wyższą od zamierzonej (zamiast 500 zł możesz dać 5000 zł). W tym przykładzie problem stoi się znacznie dużo istotny. Bank nie płaci za pomyłki użytkowników w tej idei oraz prawdopodobnie nie zechcieć anulować zatwierdzonego przelewu. W tym wypadku można tylko skontaktować się z użytkownikiem i poprosić o zwrot różnicy w liczbach.

Oczywiście, jeśli zatwierdzona wartość będzie doskonalsza niż środki dostępne na twoim rachunku, przelew nie zostanie wykonany. W sukcesu za długich przelewów z datą przyszłą bogata w sposobie natychmiastowym wybrać pieniądze z konta (tak aby dostępna wartość była słabsza od zleconej). Wówczas uniknie się realizacji zlecenia.

Zły numer konta bankowego

Błędny numer konta to najwspanialszy problem. Oczywiście systemy bankowe są tak zrobione, by eliminować najczęstsze pomyłki. Jeśli wpisze się za mały lub za duży czas cyfr, okienko z listem powiadomi o błędzie, lub przelew nie zostaje przygotowany i ktoś z banku skontaktuje się z jego zleceniodawcą.

Błąd w pory cyfr lub niewłaściwe ich napisanie to teraz zupełnie inna sprawa. Pół biedy, jeśli zlecimy dowód na osobne konto. Bank go nie zrealizuje lub zwróci transfer w procesu kilku dni codziennych (okres oczekiwania może różnić się w relacje od regulaminu, w niektórych bankach trwa ledwie dzień, w przeciwnych nawet ponad tydzień). Jeżeli jednak błędny numer jest skuteczny, to pieniądze dotrą na inni rachunek. Systemy bankowe weryfikują tylko numery, a nawet gdy dane adresata wpiszesz poprawnie, a czas pierwszych nie będzie się zgadzał, to pieniądze otrzyma nowa osoba.

Cofnięcie przelewu – co sprawiać?

Popełniliśmy brak w numerze konta. Co teraz? Do kogo należy się zwrócić? W relacje od banku możemy zrobić:

anulowanie samodzielne z zakresu bankowości internetowej – widoczne w niewielu bankach. Zwykle dotyczy tylko przelewów z datą przyszłą;
anulowanie przez infolinię – anulacja przez kontakt z specjalistą. Nie jednak jest możliwa (szukaj nowości w regulaminie banku), czasem zostaniesz odesłany do oddziału;
rozwiązanie w oddziale – osobiste podpisanie odwołania transakcji.

Anulowanie przelewu – kiedy jest możliwe, i gdy nie?

To, czy można cofnąć zlecony przelew, chce od dwóch czynników:

regulaminu banku

Bank pewno nie zgodzić się na rozwiązanie przelewu, gdy w regulaminie jest zapis, że agencja nie anuluje zleceń z datą bieżącą. Większość banków nie robi problemów z anulacją, jeśli przelew ma odroczoną datę płatności, nie istnieje ostatnie natomiast regułą (znów zależy wyłącznie od regulaminu).

czasu, jaki upłynął od złożenia przelewu

Rozlicza się też duża reakcja. Wykryliśmy pomyłkę – od razu skontaktujmy się z bankiem odpowiadającym za konto, z którego wysłaliśmy pieniądze. Jeśli transakcja nie została jeszcze zrealizowana (można się tego dowiedzieć, sprawdzając sesje Elixir banku, czyli tabele sesji przychodzących i wychodzących), można ją otworzyć. Natomiast jeśli pieniądze poszły teraz na obce konto, z okresu naszego banku nie będzie się już dało nic zrobić.

Przelew na złe konto – jak odzyskać pieniądze a lub więc w zespole możliwe?

Gdy pieniądze zostały już przelane na konto błędnego adresata, nie mamy prawa do reklamacji w banku. To my popełniliśmy błąd, nie instytucja. Oczywiście bank może zaoferować usługa w odzyskaniu pieniędzy i zetknąć się z bankiem, do którego poszedł przelew. Stanowi ostatnie natomiast zdecydowanie silna opinia, nie obowiązek. Na siły zapisu Sądu Największego z grudnia 2008 roku, bank ma cel wykonać zadanie zgodne z pewnym zadaniem i zasadami współżycia społecznego. Co świadczy, że do jego działań nie należy odzyskanie błędnie zaadresowanych przez nas pieniędzy.

Jeśli bank zgodzi się pomóc, może przekazać do przypadkowego odbiorcy wezwanie do ceny na siły zasad kodeksu cywilnego, który mówi, że „wszystek, kto bez przyczyny prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem własnej kobiety, jest zobowiązany do dania pomocy w istocie, i skoro to niezwykłe, do zwrotu wartości”. Dla przypadkowo obdarowanego świadczy to cel zwrotu pieniędzy (w rezultacie stanowiło ostatnie bezpodstawne wzbogacenie się).

Zaproszenie do oddania wpłaty powinno zawierać kwotę podlegającą zwrotowi, termin odesłania ilości i numer rachunku osoby, jaka chce odzyskać swój majątek. Oczywiście nie ma pewności, że po wysłaniu wezwania odzyskamy swoje pieniądze. Jeśli osoba, która otrzymała błędny przelew, odwołuje się od zwrotu, można już tylko zgłosić rzecz do sądu. W trakcie postępowania bank nie istnieje przecież ścianą a nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

Ile kosztuje cofnięcie przelewu?

Pomyłka że nas wielu kosztować, nawet gdy przelew uda się anulować jeszcze przed wysłaniem do błędnego adresata. Bank za udzieloną pomoc może pobrać opłatę. Dodatkowa procedura jest stosowana wyłącznie z winy osoby, która błędnie wpisała znane oraz musi zaangażowania pracowników firmy. W relacje od banku za anulację zapłacimy od 20 do 30 zł. Zapewne są banki, które anulują przelewy za darmo, wszystko zależy jednak od podpisanego przez klienta regulaminu.

Że bank podejmie się uwagi w odzyskaniu już przelanych pieniędzy, policzy nam coraz dużo. W relacje od firm prawdopodobnie żyć wtedy kwota od 60 do 120 zł.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki

0 0 votes
Daj ocenę